BIOMASA DRZEWNA


Nasza firma oferuje biomasę drzewną, zapewniając profesjonalną obsługę, logistykę oraz ciągłość odbiorów. Z uwagi na własny, specjalistyczny transport, jesteśmy w stanie dostarczyć towar bezpośrednio do klienta.

Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnianych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków (przede wszystkim siarki) w biomasie jest niższa, a powstanie w procesie spalania dwutlenku węgla jest zredukowane niedawnym pochłanianiem przez rośliny CO2.

Dwutlenek wprowadzony do środowiska przy spalaniu paliw kopalnych jest dodatkowym dwutlenkiem węgla wnoszonym do atmosfery, zwiększającym globalne ocieplenie. Zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii stale wzrasta, zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami.